Partenerii „Călătoriei”

Predict CSD Consulting

Predict CSD Consulting a fost înființată în 2006 și este specializată în livrarea de programe de formare și consultanță în domenii precum:

·         Lucrul cu tinerii;

·         Recrutare și selecție de personal – exerciții de simulare;

·         Organizare de evenimente în turism;

·         Implicarea părților interesate;

·         Responsabilitate socială corporativă;

·         Management de proiect;

·         E-learning.

 

Suntem furnizor autorizat de formare pentru ocupația de „Lucrător de tineret” în România, derulând programul de formare autorizat începând cu aprilie 2017.

 

Câteva contracte/proiecte în care a fost implicată compania în ultimii ani:

1_) Proiectul „Valiza, harta și călătoria lucrătorului de tineret” (‘‘The suitcase, the map and the voyage of a youth worker”) cu următoarele rezultate relevante:   

·         Un portal de e-learning cu 8 module și cursuri active - http://thevoyage.eu;

·         Peste 30 000 de vizitatori unici ai site-ului;

·         2920 de persoane din 61 de țări sunt înregistrate pe platformă;

·         18 inițiative de follow–up;

·         Peste 4000 de organizații informate cu privire la rezultatele proiectului;

·         23 de lucrători de tineret certificați pe Standardul Ocupațional din România;

·         O organizație autorizată să deruleze programul de formare pentru lucrători de tineret pe o perioadă de 4 ani;

·         57 persoane din 22 de țări participante la evenimentul de multiplicare;

·         2 rețele create: Breasla A învăța să înveți, Breasla Lucrătorului de tineret;

·         O pagină FB a proiectului;

·         Un canal Youtube;

·         1100 tineri din școli informați;

·         272 desene/picturi realizate special pentru acest proiect;

·         3 manuale în 2 limbi, 1 manual pentru cursul de Lucrător de tineret în Română;

·         265 confirmări de utilizare a celor 4 products disponibile pe site;

·         330 de planuri de dezvoltare personală dezvoltate în timpul proiectului;

·         Cursul online de Lucrător de tineret a fost explorat de 940 de utilizatori; au fost eliberate 241 de certificate;

·         Cursul A învăța să înveți a fost explorat de 1168 utilizatori; au fost eliberate 218 certificate;

·         Cutia cu simulări de ocupații a fost explorată de 526 de persoane;

·         Cutia carierei a fost explorată de 1115 utilizatori;

·         Un pachet de 28 de ecusoane a fost folosit pentru modulele online și un set de 14 ecusoane pentru evenimentul final;

·         A fost creată a lume gamificată pe portalul de e-learning, cu următoarele componente: bară de progres, status de finalizare a cursului, ierarhia participanților, ecusoane, jocuri online, filme, provocări, vânătoare de comori, zone secrete, zone de reflecție, portofoliu, sistem de feedback etc.

 

Platforma de e-learning este structurată în jurul poveștii unui ucenic (utilizatorul) care călătorește în diferite locuri (țările partenerilor) pentru a deveni maestru. Călătorie plăcută pe http://thevoyage.eu! 

 

Testimoniale ale participanților de cursuri pot fi consultate aici: http://thevoyage.eu/mod/page/view.php?id=1437. Se poate consulta un modul fără înregistrare pe platformă aici: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=24

 

DISTINCȚIA

Munca depusă în proiectul „The suitcase, the map and the voyage of a youth worker” a fost foarte apreciată atât la nivel național, cât și european, proiectul fiind selectat „poveste de succes” și „exemplu de bună practică” de un grup de experți ai Direcției Generale pentru Educație, Tineret, Sport și Cultură a Comisiei Europene. „Poveștile de succes” sunt proiecte finalizate care s-au distins prin impactul avut, contribuția la politici, rezultate inovatoare și/sau abordare creativă și pot fi o sursă de inspirație pentru alții. Selectarea proiectului nostru ca poveste de succes s-a făcut în baza unor criterii riguroase privind calitatea, relevanța și rezultatele sale.

 

Alte proiecte relevante derulate de Predict CSD Consulting includ: crearea unui manual pentru un curs de formare – ABC-ul în turism; proiectarea unui program de formare în turism; consultanță pentru o companie farmaceutică în domenii precum: management general, identificarea unei locații eficiente pentru o filială locală, realizarea strategiei de marketing, pregătirea planurilor de recrutare, selecție, orientare, motivare și premierea personalului; realizarea ghidului de interviu; exerciții de simulare pentru potențiali angajatori, plan de afaceri etc.; construirea unui centru comunitar: Informează, Oferă consultanță, Implică, Colaborează, Dă putere comunității locale.

 

 

Millenium Center 

Millennium Center este o organizație non-profit din Arad, din vestul României, activă în domeniul tineretului, cu accent special pe Serviciul European de Voluntariat (EVS). Acesta a fost înființat în 2000 din dorința de a oferi un cadru legal și organizat inițiativelor tinerilor. Este o organizație care pune accent pe metodologiile de lucru nonformale și informale. Scopul nostru este de a promova interesele tinerilor la nivel social, cultural, educațional, sportiv și economic.

 

Ca organizație de trimitere, coordonare și primire din 2007, am trimis în străinătate sute de voluntari din România și am găzduit sute de voluntari din țările partenere ale Programului.

 


MC este o organizație care pune același accent pe metodele non-formale și informale de lucru cu voluntarii SEV și pe formarea personalului dedicat proiectelor SEV.


Integrarea puternică a echipei locale de coordonare a MC împreună cu voluntarii SEV face ca fiecare proiect EVS să fie din ce în ce mai reușit, creând o atmosferă prietenoasă între participanți. Metodele non-formale și informale aplicate de la proiectul EVS "Clustere culturale de descoperit", premiat în 2008, au evoluat și s-au dezvoltat în cadrul fiecărui nou proiect EVS.
 Începând cu 2013, MC a introdus în procesul de învățare a voluntarilor SEV elemente TIC și tehnici conexe, pentru a spori experiențele non-formale și informale pe de o parte și pentru a se menține la curent cu noile tendințe în educație, pe de altă parte. În următorii 5 ani, MC va continua această tendință internă, ceea ce va face ca experiența EVS să fie cât mai bogată și mai completă pentru voluntari.

 

MC implementează proiecte KA2 și a început să creeze noi proiecte, concentrându-se pe cursuri de instruire online, instrumente online pentru îndrumare în carieră, dezvoltare de competențe, cu accent pe tineret, profesii și roluri ale lucrătorilor pentru tineret și roluri în SEV.

 

Mai jos puteți găsi câteva exemple de proiecte implementate în ultimii 17 ani:

 

·         Schimburi de tineri în Europa: peste 60;

·         Organizație de primire EVS în fiecare lună din 2007 și trimiterea a peste 150 de EVS; cursuri de formare, implementarea proiectelor EVS la scară largă în România;

·         Proiecte de grup EVS: „Tineri pentru Tineri II” cu 3 voluntari și „Clustere culturale de descoperit” cu 52 de voluntari (2007 - 2008); „Tineri pentru tineri I” în perioada 2006 - 2007; - „Părți interesate în acțiune” cu 81 de voluntari (2009 - 2010), „EVS Express” (2009 - 2011) etc.;

·         Proiectele grupului AMICUS: „Acțiune-Reacțiune-Interacțiune" (25 de tineri voluntari au fost trimiși în Guyana Franceză timp de o lună) în toamna anului 2009 și proiectul "AGORA", implementat în Marsilia (Franța);

·         Cursuri de formare pe următoarele teme: „Managementul proiectelor”, „Scrierea formularelor de aplicație”, „Programele europene de tineret", „Voluntarismul", „Instituțiile și valorile Uniunii Europene", „Creativitatea", „Participarea civică", „Planificare strategică", „Managementul conflictelor", „Drepturile omului", „Teambuilding", „Interculturalitate", „Acces liber la informația publică", „Fonduri structurale”;

·         Crearea consiliilor de tineret, de exemplu Consiliul Local al Tinerilor din Arad, 2007-2009;

·         Proiecte dedicate responsabilității sociale a corporațiilor, în colaborare cu diferite companii;

·         Proiecte de promovare a valorilor europene în licee, Proiect numit "Europa în liceu", în perioada 2005-2007, în 2007 coordonatori în regiunea Vest;

  

CESIE

CESIE este un centru european de studii și inițiative cu sediul în Palermo, Sicilia. Este o organizație neguvernamentală non-profit, apolitică și seculară, cu organizații membre în mai mult de opt țări europene. A fost înființată în 2001, inspirată de lucrările și teoriile pacifistului Danilo Dolci (1924-1997). Sediul central se află în centrul orașului Palermo, cu alte birouri în India, Nepal și Senegal.

 

CESIE conectează contexte locale, naționale și internaționale și se angajează să stimuleze dezvoltarea și schimbarea în sferele educaționale, culturale și economice prin crearea și utilizarea de instrumente și metode inovatoare.

 

Organizația este împărțită în cinci departamente care colaborează și gestionează activități în domeniile lor specifice: Cooperarea Europeană, Cooperarea Internațională, Mobilitatea, Promovarea Socio-Culturală și Învățământul Superior și Cercetarea.

 

CESIE coordonează rețeaua CESIE, care este compusă din peste 100 de organizații din întreaga lume care împărtășesc misiunea noastră și colaborează cu noi.

 

Personalul CESIE este format din 35 de persoane la biroul de coordonare din Palermo și o persoană pentru fiecare sediu internațional. Echipa are un caracter internațional fiind compusă nu numai din italieni, ci și din persoane din Regatul Unit, Germania, Franța, Spania, Serbia, Lituania, Moldova, Grecia. Prin urmare, CESIE este considerat un exemplu foarte concret și pozitiv al valorilor europene. Mai mult, personalul se caracterizează printr-o mare diversitate de profiluri, abilități și calificări, dar este unit de o împărtășire profundă a idealurilor care conduc activitățile noastre.

 

În același timp, CESIE se bazează pe aproximativ cincizeci de experți externi care colaborează pentru activități specifice în birourile noastre: trei în Sicilia și trei în străinătate. La fel de importantă este și contribuția a zeci de stagiari și voluntari angajați în stagii de practică la organizația noastră.

 

Metode de lucru - CESIE promovează în mod constant dezvoltarea de noi metode care să facă o punte între cercetare și cunoștințe. CESIE aplică conceptul de învățare activă în toată munca sa.

 

Învățarea activă este susținută de utilizarea unor metode în primul rând non-formale, printre care: Abordarea Maieutică reciprocă, Gândirea creativă, Teatrul celor oropsiți, plus dansul și alte tehnici artistice și creative, Metoda Critical Incidents (Cohen-Emerique).

 

Dimensiunile îndrumării și sprijinului au fost dezvoltate de-a lungul anilor de experiență a CESIE în găzduirea voluntarilor EVS. Activitățile de mentorat susțin supravegherea sarcinilor voluntarilor, asistență și sprijin pentru integrarea voluntarilor în comunitatea locală și procese fructuoase de învățare, de lucru și socializare și „mentorat consolidat” pentru voluntarii cu oportunități reduse.

 

 

MUNDUS

Asociația Mundus – O lume la picioarele tale, a fost înființată în 2013, cu sediul central în orașul Badalona (Barcelona), Spania. Este o asociație non-profit creată de oameni pasionați de mobilitatea în scop educațional și de schimbul cultural, interesați în mare parte de sprijinirea dezvoltării tinerilor prin educația non-formală, precum și de sprijinirea politicilor educaționale pentru a contribui la combaterea șomajului în rândul tinerilor în Spania și Europa.

Asociația implementează în mod frecvent proiecte de mobilitate educațională în cadrul programului Erasmus+ din 2013. Mundus organizează în mod regulat cursuri de formare pentru lucrătorii de tineret, gestionează proiecte pentru schimburi culturale de tineri și este una dintre cele mai mari organizații care lucrează cu voluntari în Spania, voluntari în străinătate în fiecare an.


Toți membrii fondatori ai asociației au o vastă experiență în programele de tineret. Ei au fost voluntari SEV în diferite țări au organizat și au participat la sesiuni / cursuri de schimburi de tineri și formare în care au jucat rolul participanților și al formatorilor. De aceea, avem o viziune globală asupra programelor de mobilitate europeană, nu superficială, ci profundă în ceea ce privește posibilitățile, conținutul și obiectivele sale. Credem că suntem un grup motivat de propriile noastre experiențe care urmărește să atragă atenția asupra lumii pe care Europa o oferă prin munca noastră în Asociația noastră Mundus.

Erasmus+ oferă șansa tinerilor cu (și fără) mai puține oportunități de a depăși temerile, de a-și dovedi valoarea și de a deveni antreprenori ai destinului lor. Și asta este baza muncii lui Mundus.


Mundus a introdus un nou proces de pregătire a voluntarilor pe care îi trimite în străinătate. În timpul pregătirii, noi îi motivăm pe voluntari să devină personajul principal al experienței lor ca voluntari. Ne asigurăm că voluntarii noștri SEV sunt pe deplin motivați și pregătiți să învețe și să împărtășească experiența. O mare parte a voluntarului SEV este aceea de a promova proiectul și activitățile conexe în rândul comunității. Mulți voluntari pe care îi trimitem decid să continue să coopereze cu noi la nivel local după mobilitate.

Lucrăm adesea cu tinerii aflați în grija guvernului catalan, aflați în risc de abandon școlar datorită situației familiale. Unii dintre ei sunt migranți, alții pur și simplu nu sunt prea norocoși. Încercăm să-i susținem, inclusiv pe aceștia în activitățile noastre, invitându-i la cursuri și schimburi de tineri și oferindu-le oportunități educaționale.

În ceea ce privește partea de găzduire, de obicei organizăm proiecte legate de comunicare și munca de tineret. În ceea ce privește partea de coordonare, acționăm ca rețea pentru asociațiile locale care nu au expertiza sau voința de a gestiona proiecte internaționale.

Echipa Mundus are experiență în gestionarea proiectelor mondiale SEV (EACEA), trimițând peste 200 de voluntari SEV în țările europene, găzduind voluntari SEV, îndrumând și coordonând programe Leonardo Da Vinci / VET și, de asemenea, voluntari seniori.

 

 

V2020

V2020, organizație de caritate înregistrată (CC nr.: -1142264), adoptă programe de instruire TIC, sociale, de leadership, sport/exerciții pentru întărirea comunităților, oferă oportunități pentru tinerii dezavantajați din punct de vedere social; cu adaptări lingvistice și complexități / provocări, dificultăți și identificări socio-culturale; împuternicește acești tineri dezavantajați din punct de vedere social oferind oportunități și ajutându-i să găsească rute înapoi în educație, voluntariat și ocuparea forței de muncă.

 

'RTS' Youths Reclaim The Streets, 'KIO' Kick it our Kick Racism Out was selected as a case study by the YiA/British Council in 2012 (see Youth in Action & SALTO website) aimed at building respect in the community, reduce levels of anti-social behaviour, intolerance, racism and xenophobia by excluded young people through reformative and participatory activities. 

Plasat în comunitățile minorităților etnice de culoare și asiatice din Gorton, Manchester; în unul dintre cele mai defavorizate cartiere din Marea Britanie; printre cele 10% din cele mai defavorizate din Marea Britanie, 30% din cele mai defavorizate zone LSOA din Anglia. (vazi Raportul Guvernului '08). V2020 favorizează dezvoltarea personală a tinerilor prin implicarea mai largă a comunității, formându-i și responsabilizându-i prin coaching, mentorare; îmbunătățindu-le astfel încrederea în sine și respectul prin schimburi de tineri, inițiative ale tinerilor, proiecte de formare și networking etc. Inițiativele „RTS”  ("Youths Reclaim The Streets”) și „KIO” (Kick Racism Out) au fost selectate ca studiu de caz de către Consiliul Britanic în 2012 (a se vedea site-ul Tineret în Acțiune și site-ul SALTO) cu scopul de a crește respectul în comunitate, a reduce nivelul comportamentului antisocial, intoleranței, rasismului și xenofobiei de către tinerii excluși prin activități reformatoare și participative.

 

Organizația noastră a fost acreditată ca organizație de trimitere, de primire și coordonare a proiectelor SEV de către British Council pe o perioadă de 7 ani. (Acreditarea organizațiilor de voluntariat pentru tineri (ERAPLUS-EVS-CHARTER) 2014-1-UK01-KA110-012306)

 

AQA a înregistrat, de asemenea, Institutul de Studii de Antreprenoriat / Leadership al V2020 ca centru de acreditare pentru toate cursurile livrate în centru și în comunitatea locală.

 

Datorită experienței și expertizei noastre în implementarea proiectelor, adoptarea unui model bazat pe competențe pentru a evalua nevoile participanților folosit în proiectele noastre anterioare, ajută la evaluarea învățării, identificarea lacunelor în materie de competențe și pregătirea participanților pentru o șansă mai bună pe piața muncii. Mentorăm și sprijinim participanții în ședințe individuale pentru a ne asigura că le sunt satisfăcute nevoile identificate.

 

Avem experiență în furnizarea de cursuri de formare, stagii la locuri de muncă, voluntariat; în acest context, ne implicăm în comunicarea, planificarea și organizarea proiectului, luarea deciziilor, leadershipul, abilitățile de team building, competența de a învăța să înveți, abilitățile de alocare a resurselor, cum ar fi echipamentul, instrumentele și materialele membrilor echipei în timpul concursurilor, exercițiilor și proiectelor de voluntariat, care îi învață alocarea resurselor fără prejudecăți și favorizarea unui participant în detrimentul celuilalt.

 

 

Parteneri locali

Am fost sprijiniți foarte mult de partenerii noștri locali în eforturile de implementare a proiectului nostru:

·         Clubul de tineret High Oak din Dudley, West Midland și Rețeaua de tineret din Manchester, Marea Britanie; 

·         Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad, România;

·         În Spania, Mundus are relații apropiate cu diverse centre de tineret;

·         Centrul pentru dezvoltare creativă „Danilo Dolci” – Italia;  


Ultima modificare: Friday, 16 August 2019, 11:01